Kort overzicht van onze producten

 


 


 LED TV op Truss

LED TV 46 inch.  trussvoet €100,00
LED TV 75 inch.  trussvoet €225,00

Projectiescher

projectiescherm 3,05m x 1,72m  (16:9) 

Eiki 5000 ansi full HD projector €305,00